Firma SANY STAV s.r.o. je poistená voči zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou v Komunálnej poisťovni.