Firma SANY STAV, s.r.o. ako dodávateľ spĺňa požiadavky finančnej a ekonomickej spôsobilosti podľa § 27 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je schopná plniť svoje finančné záväzky a v prípade požiadavky doložiť túto skutočnosť podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu, aký objednávateľ zákazky požaduje.

Spoločnosť nezakladá svoj peňažný tok / cash flow na základe záloh vyberaných dopredu, ale naopak. Najskôr sa realizujú práce, ktoré sú následne formou dielčích mesačných daňových dokladov / faktúr účtované objednávateľovi na základe skutočne realizovaných prác.  

Firma SANY STAV s.r.o. každým rokom potvrdzuje svoju silnú a stabilnú pozíciu na trhu a môže tak v plnej miere garantovať svoje povinnsoti a záväzky voči všetkým objednávateľom.